×

படுகொலை அறிக்கைகள்


சில படுகொலைகளைப் பற்றி நிசோர் ஆழமான அறிக்கைகள்

சில படுகொலைகளைப் பற்றி நிசோர் ஆழமான அறிக்கைகள் வெளியிட்டது. இவற்றில் இரண்டு ஒப்பந்த காலத்துக்கு முன்னர் நடந்தவை. ஒப்பந்த காலத்தில் நடந்த சிலவும் 2008 சனவரியில் ஒப்பந்தத்தை […]...
 
Read More

பின்-ஒப்பந்தகால வன்னி படுகொலைகள்

பின்-ஒப்பந்தகால வன்னி படுகொலைகள் மேலும் கட்டுரைகளுக்கு கீழே அழுத்தவும். 2008-01-Claymore_attack_on_a_school_bus_in_Thadchanamadhu2008-02-Kiranchi_in_Poonakari_Bombed 2008-05-Report_on_the_claymore_attack_on_a_private_van_near_Murukandy 2008-06-Bombing_Puthukkudiyiruppu_town 2008-06-Claymore_attack_templegoers 2008-08-Mullaithivu_hospital_shelling 2008-08-Puthumurippu_shelling_massacre 2008-09-Kilinochchi_city_bombings 2008-10-More_bombing___shelling_havoc_in_ 2008-11-November_victims_of_bombing_and_shelling 2008-12-Victims_of_December_boming_shelling 2009-01-Victims_of_January_17-22_shelling_in_Vanni 2009-01-victims_of_shelling_in_Vanni__Jan-1-16_2009...
 
Read More

ஒப்பந்தகால வன்னி படுகொலைகள்

ஒப்பந்தகால வன்னி படுகொலைகள் மேலும் கட்டுரைகளுக்கு கீழே அழுத்தவும். 2007-01-Report_on_the_Padakuthurai_Aerial_Bombing Vallipunam-Senchcholai-Death-Details Vallipunam-Senchcholai-Massacre-Appendix Vallipunam-Senchcholai-Massacre...
 
Read More

நெல்லியடி படுகொலை 2006

நெல்லியடி படுகொலை 2006 மேலும் கட்டுரைகளுக்கு கீழே அழுத்தவும். 2006-05-NelliadyMassacre...
 
Read More

திருகோணமலை படுகொலை 2006

திருகோணமலை படுகொலை 2006 மேலும் கட்டுரைகளுக்கு கீழே அழுத்தவும். 2006-04-Trincomalee_Mob_Violence...
 
Read More

காணமல் ஆக்கப்பட்ட TRO ஊழியர் 2006

காணமல் ஆக்கப்பட்ட TRO ஊழியர் மேலும் கட்டுரைகளுக்கு கீழே அழுத்தவும். 2006-01-UpdatedTROEmpDis...
 
Read More

2002 முன் புள்ளி விபரம்.

2002 முன் புள்ளி விபரம். மேலும் கட்டுரைகளுக்கு கீழே அழுத்தவும். StatisticsOnCiviliansAffectedByWar...
 
Read More

பெசலை படுகொலை அறிக்கை 23.12.2005

பெசலை படுகொலை அறிக்கை 23.12.2005 மேலும் கட்டுரைகளுக்கு கீழே அழுத்தவும். 2005-12-Pesalai...
 
Read More

பிறமந்னறு படுகொலை 1985

பிறமந்னறு படுகொலை 1985 மேலும் கட்டுரைகளுக்கு கீழே அழுத்தவும். PiramanthanaruMassacre1985...
 
Read More

நவம்பர் முதல் வன்னி குண்டுவெடிப்பு மற்றும் ஷெல் தாக்குதல்கள் – 2 டிசம்பர் 2008 அன்று வெளியிடப்பட்டது

நவம்பர் 2008 இல் வன்னியில் பொதுமக்கள் மீது ஐந்து பெரிய குண்டுவெடிப்பு மற்றும் ஷெல் தாக்குதல்கள் நடந்தன, மேலும் டிசம்பர் 1 அன்றும் ஐந்து தாக்குதல்களும் இடம்பெற்றன […]...
 
Read More