×

பாண்டியன் உற்பத்திப் பிரிவு


“பாண்டியன் சுவையூற்று” – கிளிநொச்சி திறந்து வைக்கப்பட்ட நாள் 01.10.2003.

“பாண்டியன் சுவையூற்று” – கிளிநொச்சி திறந்து வைக்கப்பட்ட நாள் 01.10.2003. முன்னதாக 28.09.2003 அன்று ஒழுங்குபடுத்தலின் படி தேசியத்தலைவர் அவர்கள் தனது குடும்பத்தினருடன் திடீர் விஜயம் மேற்கொண்டார். […]...
 
Read More

பாண்டியன் உணவகம்

தமிழீழ மக்களுக்கு தூய தமிழ் உணவை உருவாக்குவதற்கும் வழங்குவதற்கும் ஒரு சூழலை வளர்ப்பது மட்டுமல்லாமல், தமிழீழத்தின் பொருளாதார வலிமையை வளர்ப்பதற்கும் தமிழீழ  முழுவதும் உணவகங்கள் நிறுவப்பட்டன. இதனால் […]...
 
Read More