×

மொழிப்போர் தியாகிகள்


உலகிலேயே தாய்மொழி காக்கத் தீக்குளித்து உயிர் ஈகம் செய்த முதல் ஈகியான தமிழர்.

உலகிலேயே தாய்மொழி காக்கத் தீக்குளித்து உயிர் ஈகம் செய்த முதல் ஈகியான தமிழர். அரியலூரை அடுத்துள்ள கீழ்ப்பழுவூரில் 30.07.1937 இல் ஆறுமுகம் -தங்கத்தம்மாள் இணையரின் மகனாகப் பிறந்த […]...
 
Read More

முதலாம் மொழிப்போரின் இராண்டாம் களப்பலி தாளமுத்து

முதலாம் மொழிப்போரின் இராண்டாம் களப்பலி தாளமுத்து. மொழிப்போரில் தன்னுயிர் ஈந்த இருவரில் நடராசன் மறைந்து இரண்டு மாதங்கள் கழித்து , 12-3-1939 அன்று சென்னைச் சிறையில் மாண்டபோது […]...
 
Read More

மொழிப்போர் தியாகிகள்

விடுதலைப் போராட்டத்துக்கு முன்னரே தொடங்கிய இந்த மொழிப்போர், விடுதலைப் போராட்டம் நடந்து முடிந்த, கிட்டத்தட்ட 20 வருடகாலத்தில் இந்தியாவின் மக்களாட்சித் தத்துவத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய சவாலாகவே கருதப்பட்டது.ஓர் […]...
 
Read More

(05.12.1938) பங்கேற்றுச் சிறை ஏகினார் நடராசன்

சென்னை இந்தி தியாலசிகல் பள்ளியின் முன் அன்றாடம் நடந்து வந்த ‘இந்தி ஆதிக்க எதிர்ப்பு’ மறியல் அறப்போரில் கி்.பி. 1938 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் திங்கள் 5 […]...
 
Read More