×

போராளிகள் தொடர்புப்பகுதி

போராளிகளின் தத்தமது பிரிவுகளில் முறையிட்டு பதில் பெறமுடியாது போன விடயங்களை முறையிட்டுப் பதில் பெறுவதற்காகத் தொடர்பு கொள்ளும் பகுதி. தேவை கருதி அங்கே தங்கி நின்று பதில் பெறுவர்.

 

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments